Dagbok – App för Androidmobiler

Följ utvecklingen av appen för Android här.

Dagbok

Ett tidsredovisningssystem för Android-mobiler.

Logga den tid som läggs på olika projekt, kunder, arbetsorder, beredskap/jour, osv på ett enkelt sätt med denna app.

Incheckad startmeny

Lägg upp information för varje kund. Skapa projekt eller arbetsorder per kund. Dela upp projekten i olika avdelningar.

Checka in på projekten när du börjar jobba på dem, avsluta när du är klar. Lägg till en kommentar för varje period. Obegränsat med tidsdelar per dag. Obegränsat antal användare.

Varje användare har sin egen redovisning och du kan flytta denna mellan olika mobila enheter.

Användarinformationen ligger centralt på servern och synkroniseras mellan app och server vid behov. Synkroniseringen kan även tvingas fram centralt.